Inicjacja

Cztery inicjacje w swej dojrzałości przypominają strumień nektaru.

Oczyszczają cztery splamienia i sadzą nasiona czterech kaji;

są korzeniem ścieżki mantry.

Oto rada, płynąca z mego serca.

 Bhante Dharmaradża

                                                          Czym jest Inicjacja?

Nauki Buddy Siakjamuniego są podzielone na trzy pojazdy: Hinajanę, Mahajanę oraz Wajdżrajanę. Inicjacje (po tyb: łangs) są integralną częścią pojazdu Wadżrajany.

Wśród dwóch działów głównych Wadżrajany, inicjacja dojrzewania i instrukcje odnośnie wyzwolenia, składają się na pierwszy.

Zgodnie z poglądem Wadżrajany, każda czująca istota ma naturę Buddy– potencjał oświecenia, który mamy od początku początków. Tantryczna inicjacja jest ceremonią aktywującą ten potencjał stanu Buddy.

Poprzez rytuał inicjacji, Wadżra Mistrz wskazuje uczniowi rzeczywistość czystej percepcji, wykraczającej poza nawykowe reakcje umysłu. Na bazie tego doświadczenia, uczeń będzie sie uczył utrzymywać i poszerzać to wstępne doświadczenie prawdziwej rzeczywistości, prawdziwej natury umysłu, poprzez późniejszą praktykę medytacji.

Wszystkie rytuały wykonywane w czasie inicjacji mają jedna funkcję: tymczasowo przekształcić nasze nawykowe postrzeganie rzeczywistości. W Wadżrajanie, wielorakie metody są połączone z różnorodnymi bóstwami medytacyjnymi (po tyb: yidam), które symbolizują różne aspekty oświeconego umysłu. Poprzez Łang, zostajemy inicjowani do praktyk połączonych z danym bóstwem (bóstwem do którego otrzymujemy inicjację). Inicjacje jest również źródłem silnego błogosławieństwa, przyczyną do osiągnięcia oświecenia w przyszłości.

Celem Tantry jest oczyszczenie całej naszej karmy – ciała, mowy i umysłu, poprzez usunięcie splamień i przeszkód na drodze do wyzwolenia i wszechwiedzy, tak aby nasze działania nie były różne od aktywności Buddy.

Otrzymanie inicjacji jest jak posadzenie nasionka. Przy odpowiednich warunkach, nasionko wykiełkuje a następnie „urośnie do stanu buddy”. Podczas inicjacji, każda z trzech bram (ciało, mowa, umysł) jest kolejno obdarzona błogosławieństwem, dlatego otrzymujemy Inicjację Ciała, Inicjacje Mowy i Inicjację Umysłu. W ten sposób zanieczyszczenia trzech bram są oczyszczane a my zostajemy inicjowani do wizualizowania siebie w formie bóstwa, do recytowania mantry bóstwa i medytowania na umysł bóstwa.

Nasz zwykły, codzienny umysł jest sztywny, nieoszlifowany i niedojrzały. Dlatego też,  potrzebny mu jest akt inicjacji do osiągnięcia dojrzałości. W języku tybetańskim, słowo nektar oznacza substancję, która transformuje truciznę w nektar. Zatem jest to odwołaniem to właściwości transformacji, tak jak w alchemii.

W alchemii, ołów jest transformowany w złoto. Nasz umysł jest jak ołów, który ma potencjał transformacji dzięki ceremonii inicjacji. Gdy podczas inicjacji otrzymujemy do wypicia nektar, medytujemy że nasze zwykłe ciało ulega transformacji w ciało bóstwa, w ten sposób wszystkie nasze splamienia oraz negatywne działania i myśli są oczyszczane. Całe nasze jestestwo ulega transformacji w mandalę bóstwa.

Poprzez cztery inicjacje oczyszczamy cztery rodzaje splamień. Poprzez oczyszczenie czterech splamień, sadzimy ziarenko osiągnięcia w przyszłości czterech Kaji (Nirmanakaji, Sambhogakaji, Dharmakaji, Swabhawikakaji). Taka stopniowa ścieżka jest podstawą Tantry, korzeniem systemu Wadżrajany. Pełna inicjacja Wadżrajany jest podzielona na cztery części:

  1. Inicjację wazy,
  2. Inicjację tajemną,
  3. Inicjację mądrości,
  4. Inicjację słowa.

Inicjacja wazy oczyszcza splamienia ciała. Inicjuje nas i upoważnia do wizualizowania siebie jako ciało bóstwa. Rezultatem jest wymiar emanacji Buddy- jest to sfera Nirmanakaji.

Podczas Inicjacji tajemnej oczyszczamy splamienia mowy. Zostajemy inicjowani do recytacji mantry bóstwa oraz praktyk związanych z subtelnymi kanałami (nadi), subtelnymi wiatrami (prana) oraz tigle (bindu). Rezultatem jest osiągniecie wymiaru doskonałego radowania się czyli Sambhogakaji.

Inicjacja mądrości oczyszcza splamienia umysłu. Wszystkie złudzenia przekształcają się w mądrość. Zostajemy inicjowani do urzeczywistnienia jedności naszego umysłu z umysłem bóstwa. Rezultatem, owocem, jest urzeczywistnienie wymiaru rzeczywistości Buddy czyli osiągniecie stanu Dharmakaji. 

Inicjacja słowa oczyszcza subtelne nawykowe tendencje, które są przyczyną dualistycznego postrzegania. Te subtelne splamienia transformują sie w pierwotną świadomość. Zostajemy inicjowani do praktykowania Wielkiej Doskonałości (Dzogchen). Rezultatem jest urzeczywistnienie wymiaru Svabhavikakaji, która jest unią trzech poprzednich Kaji.                                                                     

                                                                       W jaki sposób otrzymać inicjacje?

Aby prawdziwa inicjacja miała miejsce, muszą być spełnione 3 warunki:

-Motywacja nauczyciela udzielającego inicjacje, musi być czysta i zbudowana na prawdziwej miłości i współczuciu. Ważne jest aby Nauczyciel w przeszłości także otrzymał inicjacją, której udziela, jak również miał doświadczenie w praktyce.

-Uczeń powinien posiadać zaufanie wolne od wątpliwości, do wartości rytuału oraz kwalifikacji Nauczyciela, przy czym Nauczyciel powinien być postrzegany jako reprezentant samego Buddy.

-Do przeprowadzenia inicjacji niezbędne jest również przygotowanie niezbędnych rytualnych obiektów takich jak: wizerunek bóstwa, waza (bumpa), tormy itp., zgodnie z wymaganiami rytuału.

Przed inicjacją ważne jest aby kultywować właściwą motywację, utrzymując w umyśle altruistyczne nastawienie wobec wszystkich niezliczonych czujących istoty, które cierpią w samsarze. Dobrze jest pamiętać, że na ten moment my sami nie jesteśmy w stanie im pomóc, ponieważ jesteśmy tak samo uwikłani i pomieszani jaki inni. Jedynie poprzez urzeczywistnienie mądrości, współczucia i mocy Buddów, możliwa będzie prawdziwa pomóc sobie oraz innym.

Podczas głównej części ceremonii, wyobrażamy sobie: siebie oraz Vajra Mistrza, w formie bóstwa, na które inicjacja jest udzielana a całe otoczenie postrzegamy jako pałac, mandalę tego bóstwa. W trakcie łangu powinniśmy pamiętać, że Nauczyciel jest nie różny od bóstwa. Najlepszą metodą jest silna wiara, że tak naprawdę otrzymujemy inicjacje od samego bóstwa.

Na różnych etapach inicjacji będziemy poproszeni aby wprowadzać odpowiednie wizualizacje, bądź wykonywać różne aktywności takie jak mudry, pozycje, recytacje. Takie instrukcje do inicjacji możemy otrzymać od lamy przed ceremonią lub w trakcie inicjacji w odpowiednim dla nich czasie i miejscu.

Na końcu ceremonii Nauczyciel daje nam Samaya – zobowiązania, które są właściwą ścieżką dla ucznia. Istnieją różne Samaya, których nauczyciel może nam udzielić zgodnie z jego wolą i wglądem, jak również z rożnymi praktykami i bóstwami związane są szczególne rodzaje Samaya.

Chociaż każda inicjacja związana jest z właściwymi dla siebie Samaya, w rzeczywistości w czasie dużych publicznych inicjacji często nie są one ściśle określone. Niemniej jednak, po otrzymaniu tantrycznej inicjacji, oboje, Nauczyciel i uczeń, należą do tej samej mandali. Uczeń jest zobowiązany do szanowania nauczyciela, bóstwa oraz do pozostawania w harmonii z innymi uczestnikami tej samej inicjacji, którzy od tego momentu staja się dla niego dharmiczną rodziną.