O zdarzeniu

Po raz pierwszy na Zachodzie:
pełen przekaz skarbów Pema Lingpy

Druga część (inicjacje i lungi) odbędzie się w sierpniu 2018r.

w centrum buddyjskim Pema Yang Dzong, w Jurze francuskiej.

Pierwsza część (inicjacje) odbyła się w sierpniu 2017r.

Po raz pierwszy, w historii zachodu, mamy niepowtarzalną szansę otrzymać pełen przekaz skarbów Wielkiego Tertona Pema Lingpy.

Przekazów udzieli J. Em. Gangteng Tulku Rinpocze, obecny dzierżyciel linii tych cennych nauk.

Pierwsza część, która zawierała większą część inicjacji ze zbioru term Pema Lingpy, odbyła sie latem 2017 roku. Druga część przekazu będzie miała miejsce w sierpniu 2018 roku i jest w większości dedykowana przekazowi lungów oraz pozostałej części inicjacji.

Gorąco i szczerze zapraszamy Was do wzięcia udziału w tym znaczącym historycznym wydarzeniu.

Orgjen Pema Lingpa, bezpośrednia inkarnacja Wszechwiedzącego Longczenpy, jest jednym z pięciu królów – tertonów, czyli odkrywców nauk ukrytych w regionie Himalajów przez Guru Padmasambhawę
 w VIII – IX w. Nauki odnalezione przez Pema Lingpę zawierają inicjacje i praktyki tantr wewnętrznych (Maha, Anu, Ati), instrukcje i rytuały.

Nauki te aż po dziś dzień otaczane są wielkim szacunkiem przez duchowych mistrzów Tybetu i Bhutanu. Wśród uczniów Pema Lingpy są tak znaczący mistrzowie jak Karmapa Czodrak Gjatso, Drukpa Kunlek i wielu innych. Nauki te praktykowali Dalai Lama V i jego kolejne emanacje. W XX w. główną rolę w ich przechowaniu i propagowaniu odegrał J. Św. Dudziom Rinpocze.

Compendium nauk Pema Lingpy przekazywane jest niekiedy w Tybecie i Bhutanie, nigdy jednak zbiór skarbów tego wielkiego tertona nie został w pełni przekazany na Zachodzie.

Niektóre z inicjacji były udzielane w Europie przez J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze, J. Św. Sungtrula Rinpocze i innych wielkich mistrzów naszych czasów, ale jak dotąd przekaz pełnego cyklu nauk nie został przeprowadzony, więc uważa się, że nie dotarły one w całości na Zachód.

Szczególne znaczenie ma także dla praktykujących tradycję Pema Lingpy, jest to bowiem przekaz wszystkich sadhan, nauk i rytuałów jakie zawierają się w zbiorze skarbów. Uczniowie, którzy uzyskają wszelkie niezbędne inicjacje i instrukcje pozbędą się wątpliwości i przeszkód w praktyce, poczynając od  praktyk wstępnych nyndro, poprzez sadhany trzech korzeni, tsa lungi i temu podobne, aż do praktyk Wielkiej Kompletności. Ponadto, otrzymanie tego compendium wypełnia praktykującego błogosławieństwem, a zatem – w którąkolwiek z praktyk by się nie zaangażował – towarzyszy mu silny związek z Pema Lingpą, oraz niewątpliwe połączenie z Guru Padmasambhawą.

Przekaz (łang) wszystkich inicjacji z term Pema Lingpy odbędzie się w 2017. W 2018 nastąpi przekaz ustny (lung) do wszystkich tekstów compendium.

Szczęśliwe istoty o dobrej karmie i zasłudze nie mogą zaniedbać cennej okazji uczestniczenia w tak rzadko spotykanym wydarzeniu!