Pedling Chokhor 2018

Z wielką radością zapowiadamy drugą część przekazu Pedling Chokhor, która odbędzie się w Blye, we francuskiej Jurze, w sierpniu 2018 roku.
W trakcie tegorocznego wydarzenia Gangteng Tulku Rinpoche przekaże uczestnikom pozostałą część inicjacji (tych których nie otrzymaliśmy podczas pierwszej części), jednakże druga część jest głównie dedykowana przekazowi lungów (przekaz ustny do praktyk) – Rinpoche formie lungów będzie czytał wszystkie teksty związane z skarbami nauk Pema Lingpy.
Otrzymanie lungów jest niezbędne aby właściwie czytać i praktykować teksty Wadżrajany, jak również osiągnięcia rezultatu studiowania i prakytkowania.

Rinpocze mocno zachęca wszystkich uczestników pierwszej części Pedling Chokhor do przyjazdu i wzięcia udziału w części drugiej, która będzie zawierała 15 dniowy przekaz lungów (autoryzacji do praktyk) oraz kilka dodatkowych inicjacji należących do cyklu (około 5 dni). Całe wydarzenie potrwa 3 tygodnie.

 

Ponadto przekazujemy dodatkową dobrą informację od Rinpoche, iż osoby, które nie otrzymały pierwszej części przekazu, mogą uczestniczyć w części drugiej, jednakże na określonych warunkach. Znaczy to, że będą mogły otrzymać większość lungów i inicjacji wyłączając tylko nieliczne, które zostaną wskazane w trybie „z dnia na dzień”, w trakcie trwania przekazu.

Zgodnie z życzeniem Rinpocze, chcieliśmy poinformować Was o kilku powodach, dla których uczestnictwo w drugiej części przekazu jest bardzo ważne:

– Po pierwsze otrzymanie lungów jest równoznaczne z otrzymaniem autoryzacji do praktyk poprzez bezpośredni ustny przekaz od Mistrza do ucznia i jest podstawą do właściwego praktykowania sadhan, do których otrzymaliśmy inicjacje, jak również do realizacji owocu tych praktyk.

– Podczas drugiej części przekazu każdy uczestnik otrzyma osobiste, sekretne imię Wadżrajany.

– Dzięki otrzymaniu pełnego przekazu będziemy mogli uczestniczyć w ceremoniach Tanców Czam, mnichów w maskach, które są bardzo ważną częścią Drupchenów odbywających sie corocznie w Bhutanie. Możliwość bycia świadkiem tych sekretnych tańców zdarza się na Zachodzie bardzo rzadko i przynosi wiele korzyści.

Bardzo serdecznie zapraszamy Wszystkich, nowych oraz zeszłorocznych uczestników, do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu.