Skarby Peling

Linia Pema Lingpy ma swój początek w VIII wieku, kiedy za sprawą Padmasambhawy – Guru Rinpocze z Indii do Bhutanu i Tybetu został przeniesieniony buddyzm wadżrajany.  Mimo poskromienia niesprzyjających sił – zarówno w aspekcie kulturowym, jak i w sferze mistycznej –   Guru Rinpocze przewidział, że za życia przyszłych pokoleń Dharma będzie napotykać przeszkody: nauki zaczną być mylone i mieszane, oraz odzierane z esencjonalnych znaczeń i instrukcji. Aby ograniczyć takie zjawiska, pobłogosławił wyżej wymienione tereny, ukrywając w nich termy – skarby nauk, z zamysłem ich odkrycia w przyszłości dla dobra istot.

W czasie pobytu w Tybecie Guru Rinpocze przepowiedział, kim będą tertoni (odkrywcy skarbów), jak również wyznaczył stosowny czas i warunki do odkrycia term. Owe ezoteryczne nauki zostały bezpiecznie złożone w himalajskich górach, skałach, drzewach, rzekach, jeziorach i jaskiniach, jak również w strumieniach umysłu uczniów, którzy mieli się odrodzić jako duchowi mistrzowie; do odkrycia term miały ich zaprowadzić sny, wizje i spontaniczne urzeczywistnienie. Do dnia dzisiejszego pojawiły się setki tertonów, którzy odnaleźli tysiące nauk ukrytych przez Guru Rinpocze. Było pośród nich pięciu wielkich tertonów – królów. Orgjen Pema Lingpa był czwarty.

Dziedzictwo Pema Lingpy rozpoczęło się w Tybecie wraz ze śmiercią księżniczki Laczam Pemasel, córki króla Trison Detsena, która zmarła nieoczekiwanie w ósmym roku życia. Widząc ból i rozpacz króla po stracie córki, Guru Rinpocze przywołał świadomość księżniczki Pemasel do jej ciała. Gdy odzyskała świadomość, przekazał jej tajemną doktrynę Khandro Njingtig, Kropli serca dakini i udzielił jej inicjacji odkrycia tych nauk w przyszłym życiu. Dał jej również swoje serdeczne błogosławieństwo i przepowiedział, że w przyszłości odrodzi się jako wielki król – terton Pema Lingpa i odnajdzie ukryte nauki związane z cyklem trzech praktyk serca: Lamę – ocean klejnotów, Zjednoczenie oświeconych intencji Samanthabadry, oraz nauki Wielkiego Współczującego: Lampę rozpraszającą mrok.

Księżniczka Pemasel odrodziła się jako Pema Lendreltsel, aby odkryć i propagować Khandro Njingtig; jej kolejna inkarnacja, to wielki mistrz Longczen Rabdziam. Pema Lingpa jest bezpośrednią inkarnacją wszechwiedzącego Longczenpy.

Urodzony z towarzyszeniem pomyślnych znaków w roku 1450, w bhutańskiej Dolinie Bumthang, Pema Lingpa przyszedł na świat w rodzinie tantrycznych praktykujących z linii Ningmapy. Jego formalne wykształcenie religijne nie było zbyt obszerne, lecz skoro tylko osiągnął dorosłość, sny i wizje podpowiadały mu jak wydobyć na terenie Bhutanu, a także częściowo w Indiach i Tybecie 108 tekstów wielkich skarbów wraz z relikwiami. Ze względu na karmę istot swojej epoki odkrył jedynie 32 z przepowiedzianych skarbów.

Na wielki zbiór tekstów Pema Lingpy – Cenny zbiór najgłębszych skarbów nauk mistrza Pema Lingpy – składa się dwadzieścia jeden tomów, łącznie z czternastoma zasadniczymi cyklami, oraz “zwykłymi” pracami tego tertona i późniejszych mistrzów.

Większość tych skarbów zawiera przekazy inicjacyjne i instrukcje do praktyki tantry Mahajogi, są tam też trzy duże cykle Atijogi. Zbioru dopełniają liczne teksty, opowieści, pouczenia, oraz opisy rytuałów.

Pema Lingpę zalicza się w poczet pięciu wielkich tertonów – królow, ponieważ obok innych skarbów odkrył też trzy najważniejsze cykle nauk i praktyk: cykl guru, cykl bóstwa współczucia, oraz cykl Wielkiej Kompletności – Dzogczen.

Cykl Guru, to jeden z najważniejszych skarbów Pema Lingpy. Nosi tytuł Lama Norbu Gjatso, Lama – ocean klejnotów.

Ten cykl jest w całości związany z Guru Padmasambhawą i zawiera wiele nauk, praktyk, oraz rytuałów. Pema Lingpa wyjął tę termę ze Skały Lwiej Głowy w Mendo (Lhodrak, Bhutan).

Pierwsza część cyklu, to instrukcje do rozmaitych zagadnień w formie dialogu Guru Rinpocze z jego oddanymi uczniami, takimi jak książę Mutik Tsenpo i ksieżniczka Pemasel. Główne miejsce zajmuje seria inicjacji tantrycznych i pouczeń do praktyki; jest tu między innymi rdzenny tekst cyklu, przekaz inicjacyjny Atijogi. Cykl wieńczą liczne rytuały, takie jak ofiarowanie dymu, ceremonia konsekrowania, liturgie pogrzebowe i instrukcje sprowadzania deszczu.

Cykl Lama Norbu Gjatso zajmuje pierwsze dwa tomy zbioru skarbów Pema Lingpy.

Cykl Awalokiteśwary – Wielki Współczujący, Lampa rozpraszająca mrok –  został wydobyty z niezniszczalnej jak twierdza Jaskini O Barwie Miedzi (Rimoczen, Bhutan).

 

Jeden z odnalezionych przez Pema Lingpę cykli Wielkiej Kompletności, to Kunsang Gongpa Kundu – Wielka Kompletność. Zjednoczenie oświeconych intencji Samanthabadry. Pierwsza część skarbu była wyjęta ze stupy w Samje Czimphu, w Tybecie. Kolejną odnaleziono w Tharpaling koło Bumthangu; było to ponowne odnalezienie, ponieważ poprzednio została odkryta i schowana przez Longczenpę.

Cykl ten zawiera szybką i najgłęszą ścieżkę osiągnięcia wyzwolenia w ciągu jednego życia.

Pozostałe dwa cykle Wielkiej Kompletności, to Kwintesencja tajemnic promiennej przestrzeni, oraz Tantra małego dziecka.

Każdy z tych cykli Ati kładzie nacisk na odrębną funkcję; wszystkie trzy razem tworzą całość. Poszczególne cykle skupiają się na odrębnych gatunkach, a więc kolejno: na instrukcjach, przekazach inicjacyjnych i tantrach.

Zjednoczenie intencji Samanthabadry zawiera instrukcje, oraz przekazy inicjacyjne łągodnych i gniewnych bóstw (szitro) i ezoteryczne instrukcje (mengag) dotyczące zaawansowanych praktyk jogicznych.

Pierwszy tom Kwintesencji tajemnic promiennej przestrzeni jest prawie w całości zapełniony inicjacjami. Tom drugi, to ciekawy zbiór rozproszonych tekstów na temat jogicznej sztuki szybkiego przemieszczania się (szybkiego chodzenia), ochrony przed demonami, a także przewodnik po ukrytych krainach.

Całość tomu Tantry małego dziecka, to tantry wraz z komentarzami odnośnie ważnego działu Zbioru tantr Ningmy – Siedemnastu niezrównanych tajemnych tantr Dzogczen (Yang gsang bla na med pa rdzogs pa chen po’i rgyud bcu bdun gyi skor rnams, tomy 9 i 10 z Ningma Gjubum). Cykl uważany jest za jang ter – ponowne odkrycie; pierwotnie został odnaleziony przez tertona Szerab Membara.

Wyżej wymienione nauki, jak również pozostałe cykle skarbów wielkiego Pema Lingpy, zawierają liczne praktyki, rytuały i instrukcje z przeznaczeniem doprowadzania szczęśliwych istot do wyzwolenia.

Wszystkie skarby Pema Lingpy są pieczołowicie chronione po dziś dzień w trzech liniach emanacji jego Ciała, Mowy i Umysłu.