Spis treści skarbów Pema Lingpy

Zawartość Kolekcji Skarbów Pema Lingpy

Сollection of treasure teachings (gter chos) is an anthology of texts revealed by a particular tertön which may also include works written by the tertön, as well as supplementary material by other masters associated with the tradition.

Considered to be teachings by Padmasambhava,the treasures are placed first in the collection. Pema Lingpa’s ordinary works follow and constitute three volumes:

(1) a collection of Pema Lingpa’s ordinary compositions, Bka’ ‘bum yid bzhingtermdzod, in vol. 13; (2) Pema Lingpa’s autobiography, ‘Od zer kun mdzes nor bu’iphrengba, in vol. 14; and (3) an appendix to Lama Jewel Ocean in vol. 20, predominantlyby Pema Lingpa. Ritual arrangements, composed by his subsequentincarnations, are placed in a single volume toward the end of the collection, Khaskong min byeddbanggimtshamssbyor(Vol. 19). The texts in this volume were predominantlywritten by the Sixth Peling Sungtrul, Kunzang TenpaiGyaltsen, andthe Eighth Peling, Sungtrul Kunzang DechenDorje. Also near the end is a volumeof liturgical materials, ‘Don cha’iskorbdud ‘jomsogsgsung(Vol. 18) by DudjomRinpoche, the editor of the present collection. These serve as ritual elaborationsfor a number of Pema Lingpa’s treasures. A hagiography of Padmasambhava, Orgyanpadma ‘byunggnaskyi ‘khrungrabssangsrgyasbstanpa’ichosbyung(Vol.21) is found at the end of the collection.

Jamgön Kongtrul lists fourteen major treasure cycles in his short hagiography of Pema Lingpa found in his Gterston brgyartsa ’irnam tharas follows: (1) Rdzogschen klonggsal gyiskor, (2) Rdzogschen kun bzang dgongs ‘dus, (3) Rdzogschen gnyismed rgyud buchung giskor, (4) Bla ma nor bu rgyamtsho, (5) Thugs rjechenpo munsels gron me, (6) Bka’ brgyad thugs kyi me long, (7) Phur pa spugri, (8) Bdud rtsi sman grub kyiskor, [Bka’ phursmangsumsummarizes the previous three], (9)Phyagrdor dregs ‘dul dang gtumchung, (10) Drag poche ‘bring chunggsum, (11)Tshekhridrdorjephrengba, (12) Tshesgrub nor bu lam khyer, (13) Nag poskorgsum,and (14) Las phrangyiskor.Rig ‘dzinpadmagling pa yizabgterchosmdzodrinpoche.

Na zbiór Term Pema Lingpy składają się z następujące tomy (woluminy):

TOMY I-II: Ka/Kha

Bla ma nor bu rgya mtsho

Lama – Nieprzewyższony Ocean Klejnotów (Lama Norbu Gjatso).

Odnaleziony w Urwisku Przypominającym Twarz Lwa w Mendo w Lhodraku.

TOM III: Ga

Drag po che ’bring chung gsum

Cykle Gniewnego Guru. Wielki, Pośredni i Mniejszy.

Bla ma drag po dmar chen me lce phreng ba

Wielki Czerwony Gniewny Guru, naszyjnik płomieni.

Odnaleziony w niezniszczalnej skale w Kurdzie w Bumthangu.

Bla ma drag po ’gro ba kun ’dul

Gniewny Guru Pogromca Istot.

Odnaleziony u podnóża Urwiska Lwa w skale przypominającej tron, w dolnym Bumthangu.

Drag po me rlung ’khyil pa

Gniewne Tornado Płomieni.

Odnalezione we wschodnim zboczu Urwiska Lwa w Tharpaling

TOM IV: Nga

Rdzogs chen kun bzang dgongs ’dus

Wielkie Spełnienie. Zjednoczenie Wszystkich Intencji Samantabhadry (część pierwsza).

Odnalezione w stupie w Chimphu, w okolicy Samje.

TOM V: Ca

Klong gsal gsang ba snying bcud

Kwintesencja Tajemnicy Świetlistej Przestrzeni (część pierwsza).

Odnalezione w Płonącym Jeziorze u podnóża Urwiska Długonosego Lwa w Bumthangu.

TOM VI: Cha

Snying tig yang gsang rgyud bu chung ba

Tantra Małego Dziecka Najbardziej Tajemnej i Najgłębszej Esencji.

Odnaleziona w Urwisku Lwa w Rimoczen w Bumthangu.

TOM VII: Ja

Thugs rje chen po mun sel sgron me

Wielki Współczujący. Lampa Rozjaśniająca Mrok.

Odnalezione w niedostępnym miejscu w Miedzianej Jaskini w Rimochen.

TOM VIII: Nya

Tshe khrid rdo rje’i phreng ba

Diamentowy Naszyjnik Instrukcji Zapewniających Długowieczność.

Odnaleziony w Urwisku Przypominającym Twarz Lwa w Mendo w Lhodraku.

TOM IX: Ta

Phyag rdor dregs pa kun ’dul

Wadżrapani Poskramiający Wszystkich Gniewnych.

Odnaleziony w pękatej skale w różnokolorowym urwisku w Lhodrak.

Bdud rtsi sman sgrub

Sadhana Leczniczego Eliksiru.

Odnaleziona w Rimochen w Bhumthangu.

TOM X: Tha

Bka’ brgyad yang sang thugs kyi me long

Przekaz Ośmiu Najbardziej Tajemnych Wskazań, Zwierciadło Umysłu.

Odnaleziony  w Tselung Lhakhang w Bumthangu.

TOM XI: Da

Mgon po ma ning

Strażnik Maning.

Odnaleziony w Urwisku Płonącego Meteorytu w Mendo w Lhodraku.

Nag po skor gsum

Trzy Czarne Cykle.

Odnalezione w tylnej bramie Tselung Lhakhang w Bhumthangu

Gshin rje kha thun nag po

Czarny Jamantaka.

Phra men phag sha nag po

Czarna Tramen o Głowie Maciory.

Mu stegs gu lang nag po

Czarny Heretyk Maheśvara.

Las piran skor

Cykl Pomniejszych Czynności.

Odnaleziony w tylnej bramie Tselung Lhakhang w Bhumthangu.

TOM XII: Na

she khrid nor bu lam khyer

Instrukcje Długowieczności. Właściwe Postępowanie z Klejnotami na Duchowej Ścieżce.

Odnalezione w niezniszczalnej skale w Kurdzie w Bhumthangu.

Rta mgrin dmar po dregs pa zil gnon

Czerwony Hajagriwa Poskramiający Gniewnych

Odnaleziony w Mendo w Lhodraku.

Rta mgrin nag po lcags ral can

Czarny Hajagriwa o Żelaznych Włosach.

Odnaleziony w czerwonej skale w Urwisku z Meteorytu w Jamdrok.

TOM XIII: Pa

Bka’bum yid bzhin gter mdzod

Pisma Zebrane Pema Lingpy. Skarb Spełniający Życzenia.

TOM XIV: Pha

Pad gling gi rnam thar

Biografie Pema Lingpy (oraz jego inkarnacji).

TOM XV: Ba

Rdzogs chen kun bzang dgongs ’dus

Wielkie Spełnienie. Zjednoczenie Wszystkich Intencji Samantabhadry (część druga).

TOM XVI: Ma

Phur ba yang gsang srog gi spu gri

Kila. Najbardziej Tajemne Ostrze Życia.

Odnaleziony w Urwisku Przypominającym Twarz Lwa w Mendo w Lhodraku

TOM XVII: Tsa

Klong gsal gsang ba snying bcud

Kwintesencja Tajemnicy Świetlistej Przestrzeni (część druga)

TOM XVIII: Tsha

’Don cha’i skor bdud ’jom sogs gsung

Cykle liturgiczne pod redakcją Dudzioma Rinpocze.

TOM XIX: Dza

Dbang gyi mtshams skor

Rytualne przygotowania do udzielenia Inicjacji.

TOM XX: Wa

Bla ma nor bu rgya mtsho’i kha skong

Załącznik do Lama Norbu Gjatso.

TOM XXI: Zha

Orgyan padma ‚byung gnas kyi ‚khrung rabs sangs ryas bstan pa’i chos byung

Biografia Padmasambhawy. Historia Nauk Buddy.

 

This collection was reproduced from a set of manuscripts preserved at Gangteng Monastery, sponsored by Her Majesty the Royal Grandmother and edited by the great Nyingma master Dudjom Rinpoche. It was published in Thimphu by Kunsang Tobgay in 1975.

This text is taken from “The Life and Revelations of Pema Lingpa” by Sarah Harding.